Kayıt
 
 
   
 

Güncel Yazılar | Kategoriler | Ara | RSS

26 Mayıs 2010 Çarşamba
KANALİZASYON VE İÇME SUYU İNŞAATI - TEKNİK ŞARTNAME
09:10 :: 18596 Views :: 0 Comments ::
 

                                                              TEKNİK ŞARTNAME

                                              (KÖY KANALİZASYON ve İÇME SUYU İNŞAATLARI)

MALZEMELERİN TEMİNİ

        Proje kapsamında gerekli olan demir, çimento,kum,çakıl,çelik boru,kalıp, gömlekleme toprağı vb. gibi inşaat için gerekli tüm malzeme ve araç gereçler müteahhit tarafından iş başlamadan önce inşaat mahallinde hazır bulundurulacaktır.

FOSEPTİK YAPILMASI

Foseptik inşaatı 3 yıl önce yapılmıştır. Yerinde görmek isteyenler. Foseptik inşaatınıda inceleyecekler. İdareye ek iş gücü çıkarmayacaklardır.

MUAYENE BACASI YAPILMASI

        Projelerdeki ebat ve kazı derinliğine göre yerinde inşa edilecek bir adet kapaklı muayene bacası yapılması yada aynı ebatlardaki hazır bacanın temin edilerek yerine konulup muayene bacası yapılması işi:

        Kanalizasyon inşaatındaki kullanılacak muayene bacaları elenmiş, yıkanmış, kum-çakılla hazırlanmış 300 Dz beton ile projesindeki detaylara göre yerinde yapılacak yada aynı ebatlarda hazır temin edilerek yerine konulacaktır.Taban betonu ile gövde iyice sıvanarak sızdırmazlık sağlanacak,borudan gelen ve evden katılan akıntıların baca içerisinde iyice parçalanması amacıyla tabanda giriş tarafından 10 cm,çıkış tarafından 5 cm yükseklik bırakılarak akıntının devamı sağlanacaktır.

        Projesinde belirtilen baca yerlerinde üst kapak seviyeleri özellikle köy içi ana yollarda yol seviyesinde ve görünür olacak ancak arazi yapısındaki bağ,bahçe ve tarla geçişlerinde 50 cm fazla veya eksik yapılabilecektir.

        Abone bağlantıları için her haneye muayene bacasında 10 cm çaplı koruge boru girişi için uygun delik bırakılacaktır.Abonelerin pis su bağlantıları hatlardaki çalışmalar tamamlandıktan ve geçici yapıldıktan sonra yapılacaktır.Abone bağlantıları malzeme,kazı-dolgu işleri hane sahipleri tarafından yapılacaktır.

KANALİZASYON BORUSU DÖŞENMESİ

        Özel idare ambarlarında mevcut koruge boruların döşeneceği zeminin kazılması,el ile tesviyesi,borunun hendek içine yerleştirilmesi eklem parçaları ile eklenerek döşenmesi,boruların muayene bacalarına sıkı geçme ve etrafının sıvanarak takılması,hendek kenarındaki yumuşak malzeme toprağının hendek içine doldurularak boruların sıkılaştırılması dolgu üstünün tesviyesi ve daha sonra makine ile açılan çukurların toprakla doldurulması işi:

        Makine ile kazılan hendek tabanları kürekle tesviye edilerek boru döşemesine hazır hale getirilecektir.El ile tesviye edilmemiş kısımlarda boru döşemesi yapılmayacaktır.

        Döşenen kanalizasyon borularının kenarları ve üstleri el ile gömleklenecektir.

Gömlekleme işlemi hendek kenarındaki yumuşak toprağın bulunduğu yerden hendek içine atılarak,kayalık arazi ve gömlekleme toprağının bulunmadığı yerlerde ise müteahhit tarafından daha önce inşaat sahasına getirilecek olan gömlekleme malzemesi ile boru altı ve yanlarında boş yer kalmayacak şekilde yapılacaktır.

        Yağmur,yer altı su seviyesinin yüksek olması yada başka sebeplerle hendek içerisine dolarak hasar vermesi muhtemel sulara karşı müteahhit gerekli tedbirleri almak zorundadır.

        Kanalizasyon hatlarının karayolu,telefon hattı,su hattı ve buna benzer tesislerle kesiştiği yerlerde ilgili geçiş izinlerini müteahhit tarafından alınacak,iş yeri mahallinde bulunduracağı su alt yapı tamircisi ile kırılan su hatlarını,boru,ekleme parçaları vb. işçilik dahil anında bağlayarak hendeklere su dolmasına izin vermeyecek,köye en geç 24 saat içerisinde su verilecektir.Verilen zararlara ilişkin tüm masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

        Yapılan bütün hendek kazıları genişliği 60 cm olarak kazılacaktır.Bağ,bahçe,bostan gibi yerlerde bitki ve ağaçlara zarar verilmemesi için kontrol elemanınında oluru işle kazı genişliği 40 cm olabileceği gibi gerekirse bu gibi arazilerde daha fazla zarara neden olmamak için el ile kazı zorunluluğunda müteahhit tarafından yeterli eleman ve ekipman temin edilecektir.

        Hendek kazıları projesindeki kazı kotlarına uygun olarak yapılacaktır.Arazi şartlarında mücbir sebeplerle kontrol elemanın da oluru ile  projesindeki kazı kotlarına uyulmaması halinde uygulamadaki kazı derinlikleri dikkate alınacaktır.

        Müteahhit firma yapmakta olduğu işler dolayısıyla meydana gelebilecek kazı ve çöküntülerden sorumludur.Durum ve şartları gerektirdiği hallerde hendek kazıları iksa ile desteklenecektir.

        İki muayene bacası arasındaki hatlar projesindeki gibi düzgün kazılacak,dönüşler mutlaka muayene bacalarından yapılacaktır.Hatlar kontrol yapılmadan makine ile dolgu yapılmayacaktır.yapılan dolgu düzgün olacak,yaya ve taşıt trafiğini etkilemeyecek şekil detesviye edilecektir.

        Arazi yapısından dolayı hendek derinliğinin yetersiz olduğu kısımlarda güzergaha projesi veya kontrol elemanının belirteceği yükseklik kadar dolgu yaptırılabilecektir.

        Kayalık zeminlerde kırıcı ile yapılan kazılarda kaya zemin üzerine müteahhit tarafından 10 cm toprak dolgu yapılarak boru döşenecektir.Bataklık ve balçık gibi taşıma kabiliyeti olmayan zeminlerde tabana 30 cm kumlu,ince çakıllı dolgu malzemesi serilecektir.

        Projesinde belirtilen dere,köprü geçişlerinde hatların kopmaması için müteahhit tarafından betonlama,sabitleme işlemleri ile askı geçişler müteahhit temin çelik borunun içine koruge boru  geçirilerek yapılacaktır.Bu geçişlerde dere ve köprü başlarında çelik borular beton yuva içine alınarak sabitlenecektir.Menfez geçişlerinde ise kontrol elemanının uygun görüşüyle koruge borular çelik boru içine alınabileceği gibi sadece betonla kaplanarakta yapılabilecektir.

        Müteahhit firma iş süresince işin sorumlusu olarak kanalizasyon hatlarında kotuna göre döşeme yapılabilmesi için topograf ve nivo bulunduracaktır.

        İş bitiminde müteahhit tarafından hatlara başından su basılarak hat ve bacalardaki sızdırmazlık ve akışkanlık kontrolleri kontrol elemanları ile birlikte yapılarak işin teslimi sağlanacaktır.

EMNİYET TEDBİRLERİ

Kanalizasyon ve İçme suyu  şebekesi kazım işi yolun ayrı ayrı taraflarında inşaat işi yapılacaktır.      

Kanalizasyon inşaatı ve İçme suyu şebekesi inşaatı devamı süresince inşaat mahalinde gerekli her türlü emniyet tedbiri müteahhit firma tarafından alınmak zorundadır.Gerekli görülen yerlerde uyarıcı levha ve işaretler inşaat mahalinde gözle görülecek yerlerde monte edilecektir.Gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması durumunda meydana gelebilecek her türlü kaza ile gerek inşaat ve gerekse malzemede olabilecek zarar,ziyan ve kayıplardan müteahhit firma bizzat sorumludur.

     İhaleye katılanlar bu şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılır.

İÇME SUYU ŞEBEKESİ

Mevcut içme suyu şebekesi iptal edilecek. Daha önce döşenmiş pimaş borular yerinden sökülüp yerine özellikleri belirtilen borular döşenecektir. 2 adet boru döşenecektir. Önce Karşı mahallenin borusu yerleştirilecek köprü girişine kadar. Karşı mahallenin borusu kazılan hendeğin bir köşesine yerleştirilip üzeri toprakla gömlekleme yapılacak (sabit kalıp köprü girişine kadar herhangi bir bağlama yapılmayacağı için altta klaması uygundur) diğer köşeye de merkez mahallenin borusu döşenecektir.  (Boru renkleri ayrı olacağından herhangi bir karışıklığa mahal verilmeycektir.)   

Makine ile kazılan hendek tabanları kürekle tesviye edilerek boru döşemesine hazır hale getirilecektir.

Döşenen İçme suyu borularının alt kısmı, kenarları ve üstleri el ile gömleklenecektir.

Gömlekleme işlemi hendek kenarındaki yumuşak toprağın bulunduğu yerden hendek içine atılarak,kayalık arazi ve gömlekleme toprağının bulunmadığı yerlerde ise müteahhit tarafından daha önce inşaat sahasına getirilecek olan gömlekleme malzemesi ile boru altı ve yanlarında boş yer kalmayacak şekilde yapılacaktır.

        Yağmur,yer altı su seviyesinin yüksek olması yada başka sebeplerle hendek içerisine dolarak hasar vermesi muhtemel sulara karşı müteahhit gerekli tedbirleri almak zorundadır.

        İçme suyu hatlarının karayolu, telefon hattı,su hattı ve buna benzer tesislerle kesiştiği yerlerde ilgili geçiş izinlerini müteahhit tarafından alınacak,iş yeri mahallinde bulunduracağı su alt yapı tamircisi ile kırılan su hatlarını,boru,ekleme parçaları vb. işçilik dahil anında bağlayarak hendeklere su dolmasına izin vermeyecek,köye en geç 24 saat içerisinde su verilecektir.Verilen zararlara ilişkin tüm masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

        Yapılan bütün hendek kazıları genişliği 60 cm olarak kazılacaktır. Bağ,bahçe,bostan gibi yerlerde bitki ve ağaçlara zarar verilmemesi için kontrol elemanının da oluru işle kazı genişliği 40 cm olabileceği, derinlik bölgenin soğuk iklime sahip olması sebebiyle minumum 80-90 cm olabileceği gibi gerekirse bu gibi arazilerde daha fazla zarara neden olmamak için el ile kazı zorunluluğunda müteahhit tarafından yeterli eleman ve ekipman temin edilecektir.

Arazi şartlarında mücbir sebeplerle kontrol elemanın da oluru ile  içme suyu projesindeki uygulamadaki kazı derinlikleri dikkate alınacaktır.

        Müteahhit firma yapmakta olduğu işler dolayısıyla meydana gelebilecek kazı ve çöküntülerden sorumludur. Durum ve şartları gerektirdiği hallerde hendek kazıları iksa ile desteklenecektir.

                Arazi yapısından dolayı hendek derinliğinin yetersiz olduğu kısımlarda güzergaha projesi veya kontrol elemanının belirteceği yükseklik kadar dolgu yaptırılabilecektir.

        Kayalık zeminlerde kırıcı ile yapılan kazılarda kaya zemin üzerine müteahhit tarafından 10 cm toprak dolgu yapılarak boru döşenecektir. Bataklık ve balçık gibi taşıma kabiliyeti olmayan zeminlerde tabana 30 cm kumlu, ince çakıllı dolgu malzemesi serilecektir.

        Projesinde belirtilen dere,köprü geçişlerinde hatların kopmaması için müteahhit tarafından betonlama, sabitleme işlemleri ile askı geçişler müteahhit temin çelik borunun içine koruge boru  geçirilerek yapılacaktır.Bu geçişlerde dere ve köprü başlarında çelik borular beton yuva içine alınarak sabitlenecektir.Menfez geçişlerinde ise kontrol elemanının uygun görüşüyle koruge borular çelik boru içine alınabileceği gibi sadece betonla kaplanarak da yapılabilecektir.

        İş bitiminde müteahhit tarafından hatlara başından su basılarak hatlarda sızdırmazlık ve akışkanlık kontrolleri kontrol elemanları ile birlikte yapılarak işin teslimi sağlanacaktır.

 

Rating
Yorumlar
Şu anda, mevcut bir yorum yok. Yorum yapan ilk kullanıcı siz olun!
Yorum eklemek için buraya tıklayın.
 
 
   
Copyright © 2008 Mircekiraz Köyü. Tüm hakları saklıdır.