Kayıt
 
 
   
 

Güncel Yazılar | Kategoriler | Ara | RSS

26 Mayıs 2010 Çarşamba
KANALİZASYON VE İÇME SUYU İNŞAATI - TEKLİF MEKTUBU
09:09 :: 2637 Views :: 0 Comments ::
 

MİRCEKİRAZ KÖYÜ MUHTARLIĞI GEREDE/BOLU

İHALE KOMİSYANI BAŞKANLIĞINA

Teklif Sahibinin :

Açık tebligat adresi                                                        :

Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası        :

Telefon ve faks numarası                                           :

Elektronik posta adresi(varsa)                                  :

 

İdarenizce   xxxx tarihinde ihalesi yapılacak olan Bolu ili Gerede ilçesi Mircekiraz Köyü Merkez mahallesi Kanalizasyon ve İçme suyu işine ait iale dökümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş, ve işin yapılacağı yer görülmüş olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Bolu ili Gerede ilçesi Mircekiraz Köyü merkez mahallesi Kanalizasyon ve İçme suyu işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1.       Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2.       İhale konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

3.       Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı, 2886 sayılı devlet ihale kanunu ve 4734 Sayılı kamu ihale kanunu ile bunlarla ilgili diğer yasal düzenlemelere tabi olmadığınızı, ihale verip vermemekte, ihaleyi istediğiniz istekliye vermekte, ihale şeklini değiştirmekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya tüm isteklilerin tekliflerini reddetmekte serbest olduğunuzu kabul ediyoruz.

4.       İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımız taahhüt ediyoruz.

5.       Teklifimiz ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) Takvim günü geçerlidir.

6.       İhale konusu işin tamamını teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam (……………………………………………………………../……………………………………………………………………..) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

 

Saygılarmızla

 

                                                                                                                             Ad SOYAD / Unvan- KAŞE

                                                                                                                                             İmza

 

EK: 3 adet Birim fiyat teklif cetveli

 

MİRCEKİRAZ KÖYÜ MUHTARLIĞI MERKEZ MAHALLESİ KANALİZASYON VE İÇME SUYU İŞİNE AİT

BİRİM FİYAT CETVELİ

Sıra No:

İş Kalemi ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif edilen birim fiyat

Tutarı

01.

Hattın kazılıp 150 ‘lik çapında korige kanalizasyon kazılması, borusu döşenmesi ve ekleme parçalarının döşenmesi, gömleklenmesi yapılıp kapanması

Metre

2.769

 

 

02.

40 adet Muayene bacasının Yapılması ve döşenmesi, bağlanması (Bidon yada metal olmayacak)

Adet

40

 

 

03.

63’lük 10 atü Kangal boru temini

Metre

2.050

 

 

04.

Kesişen yerlerde arızaya karşı tedbir alınacak Vanaların konulması

adet

2

 

 

05.

63’lük 10 atü Kangal boru döşenmesi için kazı yapılması, döşenmesi, gömlekleme ve kapanması

Metre

2.050

 

 

TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ)

 

Yazı İle Toplam Tutar:

 

                                                                                              AD SOYAD    / UNVAN – KAŞE

 

                              

                                                                                İMZA  

 

 

 

 

 

Rating
Yorumlar
Şu anda, mevcut bir yorum yok. Yorum yapan ilk kullanıcı siz olun!
Yorum eklemek için buraya tıklayın.
 
 
   
Copyright © 2008 Mircekiraz Köyü. Tüm hakları saklıdır.