Kayıt
 
 
   
 

Güncel Yazılar | Kategoriler | Ara | RSS

26 Mayıs 2010 Çarşamba
KANALİZASYON VE İÇME SUYU İNŞAATI - TAAHHÜTNMALER
09:09 :: 2117 Views :: 0 Comments ::
 

İDARİ ŞARTNAMENİN 7 / 10. MADDESİ İLE İSTENEN TAAHÜTNAME

 

BOLU İLİ GEREDE İLÇESİ MİRCEKİRAZ KÖYÜ MUHTARLIĞI

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

 

……………….. Günü Saat:……………. Mircekiraz köyü Köy odasında ihalesi yapılacak olan Bolu ili Gerede İlçesi Mircekiraz köyü Kanalizasyon ve İçme suyu inşaatı için idari şartnamenin 7/10. Maddesinde belirtilen teknik personeli süreli olarak söz konusu işin başında bulundurmayı, ihalenin üzerimizde kalması halinde sorumlu kılınan teknik personelin adı- soyadı ve Tc. Kimlik numarasını sözleşme imzalanmadan önce idarenize yazı ile bildireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. ……./……./2010

 

                                                                                                                             Adı Soyadı          :

                                                                                                                             Ünvanı                 :

                                                                                                                             Kaşe                      :

 

 

                                                                                                                             İmza                      :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İDARİ ŞARTNAMENİN 7 / 9. MADDESİ İLE İSTENEN TAAHÜTNAME

 

BOLU İLİ GEREDE İLÇESİ MİRCEKİRAZ KÖYÜ MUHTARLIĞI

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

 

 

……………….. Günü Saat:……………. Mircekiraz köyü Köy odasında ihalesi yapılacak olan Bolu ili Gerede İlçesi Mircekiraz köyü Kanalizasyon ve İçme suyu inşaatı için idari şartnamenin 7/9. Maddesinde İstenen ve aşağıda yazılı aracı söz konusu işin kontrolü için idareniz tarafından görevlendirilecek teknik personele ulaşım için tahsis edeceğimizi ve ihalenin üzerimizde kalması halinde bu taahütnameyi noter tastikli olarak sözleşme imzalanmadan önce idarenize vereceğimizi  kabul ve taahhüt ederiz. ……./……./2010

 

ARACIN PLAKASI

ARAÇ ŞOFÖR ADI SOYADI TC KİMLİK NO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı          :

                                                                                                                             Ünvanı                 :

                                                                                                                             Kaşe                      :

 

 

                                                                                                                             İmza                      :

 

 

 

 

 

İDARİ ŞARTNAMENİN 7 / 8. MADDESİ İLE İSTENEN TAAHÜTNAME

 

BOLU İLİ GEREDE İLÇESİ MİRCEKİRAZ KÖYÜ MUHTARLIĞI

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

 

 

……………….. Günü Saat:……………. Mircekiraz köyü Köy odasında ihalesi yapılacak olan Bolu ili Gerede İlçesi Mircekiraz köyü Kanalizasyon ve İçme suyu inşaatı için idari şartnamenin 7/8. Maddesinde İstenen ve aşağıda listelenen ekipmanı mülkiyet, leasing, kira vs. olarak zamanında temin edeceğimizi, söz konusu ekipmanı yukarıda belirtilen işte bizzat çalıştıracağımızı ve ihalenin üzerimizde kalması halinde bu taahütnameyi noter tastikli olarak sözleşme imzalanmadan önce idarenize vereceğimizi  kabul ve taahhüt ederiz. ……./……./2010

 

EKİPMAN CİNSİ

GEREKEN MİNUMUM ADET

KANAL KAZICI KEPÇE

 

1 ADET

 

BETONİYER

1 ADET

 

SU TANKI

1 ADET

 

 

 

Adı Soyadı          :

                                                                                                                             Ünvanı                 :

                                                                                                                             Kaşe                      :

 

 

                                                                                                                             İmza                      :

 

 

 

 

BOLU İLİ GEREDE İLÇESİ MİRCEKİRAZ KÖYÜ MUHTARLIĞI

YER GÖRME BELGESİ

 

Bolu ili Gerede İlçesi Mircekiraz köyü Kanalizasyon ve İçme suyu inşaatları ile ilgili olarak projelerinde belirtilen mahalleye gidilerek, işin yapılacağı yer tarafımdan görülmüştür. ……./……../2010

 

YÜKLENİCİ                                                                                        MUHTAR veya AZALARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İDARİ ŞARTNAMENİN 7 / 11. MADDESİ İLE İSTENEN TAAHÜTNAME

 

BOLU İLİ GEREDE İLÇESİ MİRCEKİRAZ KÖYÜ MUHTARLIĞI

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

1.       ……………………………….Günü saat:…………..’da Mircekiraz köyü Köy odasında ihalesi yapılacak olan Bolu ili Gerede İlçesi Mircekiraz köyü Kanalizasyon ve İçme suyu inşaatları ihalesine istekli olarak katılıyoruz. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığımızı, 3773 sayılı terörle mücadele kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü olmadığımızı beyan ediyoruz.

2.       Aksinin ispatı halinde geçici teminatımızın gelir kaydedilmesini ve hakkımızda gerekli yasal işlem yapılamasını kabul ediyoruz.

 

Adı Soyadı          :

                                                                                                                             Ünvanı                 :

                                                                                                                             Kaşe                      :

 

 

                                                                                                                             İmza                      :

 

Rating
Yorumlar
Şu anda, mevcut bir yorum yok. Yorum yapan ilk kullanıcı siz olun!
Yorum eklemek için buraya tıklayın.
 
 
   
Copyright © 2008 Mircekiraz Köyü. Tüm hakları saklıdır.